นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ที่ PASCO ได้เริ่มก่อตั้งโดย บริษัท ประจักษ์และบุตร จำกัด เป็นต้นมา สินค้าเครื่องมือ-อุปกรณ์งานก่อสร้าง และเครื่องจักรกลเบาภายใต้ เครื่องหมายการค้า PASCO ได้ถูกผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ทั้งผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ และร้านค้าทั่วไป ต่อมา PASCO ได้ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จึงได้พัฒนาเป็น บริษัท ประจักษ์ แอนด์ ซัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของงานบริการ PASCO มีศูนย์ซ่อมที่ให้บริการซ่อมเครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักรกลเบา และศูนย์บริการให้เช่าเครื่องมือก่อสร้างทั่วไป บริหารงานโดย บริษัท ประจักษ์ แอนด์ ซัน (1994) จำกัด
ทีมงาน PASCO ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านในทุกช่องทางการติดต่อ

TEL.02-300-2905-8 , 02-717-8834-6 FAX.02-300-2909 (อัตโนมัติ),
E-mail :pascogroup@pasco.co.th, pascogroup@hotmail.com

เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด PASCO จึงพร้อมสำหรับลูกค้าเสมอ ด้วยนโยบาย บริการรวดเร็ว ทันใจ ราคายุติธรรม