บริษัท ประจักษ์และบุตร จำกัด              โทรศัพท์ 02-300-2905

ABOUT

CONTACT

 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ที่ PASCO ได้เริ่มก่อตั้ง โดย บริษัท ประจักษ์และบุตร จำกัด เป็นต้นมา

สินค้าเครื่องมือ-อุปกรณ์งานก่อสร้าง และเครื่องจักรกลเบาภายใต้ เครื่องหมายการค้า PASCO

ได้ถูกผลิตและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ

ทั้งผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ และร้านค้าทั่วไป

ต่อมา PASCO ได้ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จึงได้พัฒนาเป็น

บริษัท ประจักษ์ แอนด์ ซัน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

จนถึงปัจจุบัน

 

ในส่วนของงานบริการ PASCO มีศูนย์ซ่อมที่ให้บริการซ่อม

เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักรกลเบา

และศูนย์บริการให้เช่าเครื่องมือก่อสร้างทั่วไป

บริหารงานโดย บริษัท ประจักษ์ แอนด์ ซัน (1994) จำกัด

 

ทีมงาน PASCO ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน

 

เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด PASCO

จึงพร้อมสำหรับลูกค้าเสมอด้วยนโยบาย

"บริการรวดเร็ว ทันใจ ราคายุติธรรม"

 

39 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Tel. 02-300-2905-8, 02-717-8834-6, 02-300-2828

 

Fax. 02-300-2909

Email : pascogroup@hotmail.com , pascogroup@pasco.co.th